Počítače

11990 

Bez počítačů nemůžou dělat práci ani psychoterapeuti a adiktologové. Někteří budou používat svoje osobní počítače, ale pro některé budeme vybavení potřebovat.

11 kusů ještě potřebujeme

Kategorie: