Skip to main content

Reset Centrum

Komplexní centrum služeb pro rodiny, děti a dospívající

Centrum je otevřeno 5 dní v týdnu. Všechny služby jsou ZDARMA a zcela ANONYMNÍ.

Služby pro rodiče, kteří mají ekonomické, vztahové nebo rodičovské potíže.
Individuální i skupinové terapie pro děti a dospívající od 11 do 18 let, psychologické poradenství a konzultace.

Služby jsou poskytované registrovaným poskytovatelem sociálních služeb Neposeda, z.ú.

Líbí se vám, co děláme? Můžete nás podpořit!

Pokud nemáte adblock, pak na našich stránkách vidíte Google reklamu. Kliknutím na tuto reklamu přispíváte na aktivity organizace Právě Teď, o.p.s., která je srdcovkou naší ředitelky. Pro nás je to také nástroj, jak si v pomáhajících organizacích pomáháme navzájem. Takže než z našeho webu odejdete, prosíme, klikněte. Nic vás to nestojí, protože to platí Google. Děkujeme!

Reset Centrum

Komplexní centrum služeb pro rodiny, děti a dospívající

Centrum je otevřeno 5 dní v týdnu. Všechny služby jsou ZDARMA a zcela ANONYMNÍ.

Najdete u nás klub a chill-out zonu pro děti 9-18 let.
Služby pro rodiče, kteří mají ekonomické, vztahové nebo rodičovské potíže.
Individuální i skupinové terapie pro děti a dospívající od 11 do 18 let, psychologické poradenství a konzultace.
Služby jsou poskytované registrovaným poskytovatelem sociálních služeb Neposeda, z.ú.

Líbí se vám, co děláme? Můžete nás podpořit!Klub a chill out zóna

Klub je místem, kam může přijít kdokoli ve věku od 9 do 26 let. V klubu pracují profesionálové, kteří anonymně poskytují poradenství pro ty, kteří se se svými problémy nechtějí nebo nemohou svěřit rodičům nebo kamarádům.

V rámci klubu probíhá primární prevence duševního zdraví, díky které se mohou naučit zvládat stresové situace, pracovat se svými emocemi a předcházet vážnějším duševním obtížím.

Bez objednání pondělí, středa a pátek od 12:00 do 17:00

Kontaktovat klub

Pomoc rodičům

Jste rodiče a nevíte si rady s rodičovstvím?
Máte finanční, vztahové nebo citové potíže?
Potřebujete intenzivní pomoc nebo jen rychlou konzultaci?

Naši odborní pracovníci a pracovnice jsou vám k dispozici v jakékoli životní situaci.

Objednejte si konzultaci

Terapie

Individuální a skupinové

V současné době běží obě terapeutické skupiny, vstupní konzultace pro zájemce probíhají průběžně.

Máme volné kapacity na psychologické poradenství.
Kapacity na individuální terapie máme aktuálně naplněné.
Objednat na terapii

Podpůrná skupina

Jste rodič, který má dítě trpící psychickými obtížemi nebo závislostmi?
I letos mají rodiče k dispozici dobrovolnou podpůrnou skupinu .

Cílem je vytvořit přívětivý prostor, kde můžete bezpečně sdílet to, co chcete s dalšími rodiči v podobné situaci.

Nábor do podpůrné skupiny pro rodiče je již uzavřen, kapacita je naplněná. 
Pokud potřebujete, využijte možnost Objednat konzultaci v naší službě Enter.
Děkujeme za pochopení.

Objednejte si konzultaci

Klub a chill-out

V prostorách centra je klub, kde mohou dospívající trávit bezpečně volný čas a najít si kamarády.
Prostory mají individuální pohodlnou místnost poskytující klidné soukromí pro dělání úkolů nebo prostě jen pro „bytí“. Jsou jim k dispozici hry a knihy. Klub také pravidelně pořádá výlety a interaktivní workshopy.

 • Bezpečné prostředí pro sdílení
 • Psychický odpočinek a prevence
 • Sportovní a volnočasové aktivity
 • Interaktivní workshopy a výlety
 • Prostor pro vzdělávání a učení

Bez objednání pondělí, středa a pátek od 12:00 do 17:00
……………………………………………………………………………………………………..

Terapie pro dospívající

 • Zpracování náročných emocí
 • Úzkosti, strachy
 • Seberozvoj
 • Demotivace
 • Genderová identita
 • Sebepoškozování
 • Problémy se vztahy ve škole
 • Body shaming
 • Poruchy příjmu potravy
 • Těžkosti při navazování vztahů
 • Rodina
 • Trauma
 • Panické ataky a další.

Rozdělení do skupin

Terapeutická skupina 11 – 14 let:
– středa 15:00-17:00
Více informací

Terapeutická skupina 15 – 18 let:
– úterý 16:00 – 18:00
Více informací

Podpora rodičů

Naši odborníci vám anonymně pomohou v jakékoli nepříznivé situaci, ve které se nacházíte.

 • Finanční a materiální nouze
 • Bytová nouze
 • Zaměstnanost
 • Duševní obtíže
 • Nestabilní rodinná situace
 • Problémy se vztahy
 • Problémy s komunikací nebo s péčí o dítě

Zase reklama pro  Právě Teď, o.p.s., (když nemáte adblock)

Multidisciplinární tým pro rodinu

Vedoucí klubu

Mgr. Zuzanna Zelenková Bedřichová, Ph.D.

Zuzanna vystudovala český jazyk a literaturu a literární komparatistiku na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze.

V rámci doktorského studia se Zuzka zaměřila na vzdělávání sociálně znevýhodněných dětí v češtině. Zajímá ji okolí a podmínky, v jakých dítě vyrůstá. Její vášní je fokus na komunikaci dětí.
Založila klub Mapa pro sociálně znevýhodněné děti na Palmovce.

V Neposedovi se věnuje kromě vedení služeb a týmu také inovacím v sociálních službách, zejména prevenci duševního zdraví v nízkoprahových klubech. Je v psychoterapeutickém výcviku ve směru biosyntéza.

zuzkab@neposeda.org

Vedoucí služby pro rodiny

Bc. Jakub Vokurka

Jakub pracuje v Neposedovi 10. let. Od vedení Nízkoprahového klubu Autobus se přesunul do Sociálně aktivizační služby pro rodiny.
Vystudoval Husitskou teologickou fakultu obor Sociální pedagogika. Dále absolvoval výcviky Krizové intervence a Motivačních rozhovorů. Práci v pomáhajících profesí se věnuje od mládí.

Jeho velkým koníčkem je sport a hlavně fotbal. Již 15 let spolupracuje ve své praxi s projektem Fotbal pro Rozvoj. Sport a vzdělávání považuje za velmi důležitý nástroj rozvoje dětí a mládeže.

Priority služby vidí komunitní spolupráci mezi jednotlivými programy organizace a multidisciplinárních týmech. Díky tomu může být pomoc a podpora pro rodiny komplexní.

jakub@neposeda.org

Sociální pracovnice, terapeutka - starší děti

Mgr. Romana Zikmundová

Mgr. Romana Zikmundová
terapeutka, starší děti

Romana vystudovala sociální patologii a prevenci a následně magisterskou sociální pedagogiku. V roce 2014 se zaměřila na hlubině a psychodynamicky orientovaný psychoterapeutický výcvik, kde má dokončenou sebezkušenostní a teoretickou část a nyní pokračuje v třetím supervizním pilíři. Kromě studia působila v dobrovolnické službě, kde získala praxi s autistickými dětmi a dále jako terapeutka a průvodce pro děti a rodiny v náročných životních situacích na Základní škole Antonína Čermáka, kde pracovala i jako vychovatelka. Dále působila v Psychiatrické nemocnici Bohnice jako praktikanta na letní stáži. Celoživotní otázka obecného zdraví, štěstí a pocitu, že každá událost v sobě nese semínko řešení, ji dovedla až na pole psychoterapií.

romana@neposeda.org

Romana se zaměřuje na mindfulness tréninky, zajímají ji témata týkající se neurověd a existenciálních námětů v psychoterapii. Naplňuje ji práce v týmu a k jejím životním hodnotám patří poctivost, přirozenosti a důvěra v možnosti měnit rigiditu v dynamiku. Ráda naslouchá příběhům každého klienta a stává se tak průvodcem na jejich cestě sebepoznání a změn. V neposlední řadě je vděčná za podporující zázemí, které ji vytvořila její rodina.

Ve svém volném čase se věnuje zejména sportu. Romana miluje kombinaci pohybu a hudby, skupinové lekce Lesmills se staly součástí náplně jejího života a sama je instruktorkou programu Bodystep. Věnuje se i jiným sportovním aktivitám např. sjezdu na lyžích, běžkování a rekreační turistice. Životní styl doplňuje informacemi o celostním zdraví, působení bylin a časem strávený v přírodě s dobrou kávou a přáteli. Protože se celý život k někomu vztahujeme, budování kvalitních vztahů na všech úrovních a vytváření možností dělat skutečně to, co nás dělá šťastnějšími, patří k důležitým bodům zkoumání jejího života. Věří, že kvalita vztahů a koncentrování se na aktivity, které v nás tvoří větší radost, se propisují do dalších oblastí, včetně pole zdraví a pocitu smyslu života.

Sociální pracovnice

Bc. Zuzana Potočková

Zuzka vystudovala sociální a pastorační práci na Evangelické teologické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Nyní pokračuje ve studiu zaměřeném na komunitní krizovou práci.

V Neposedovi se věnuje práci v terénu v rámci nízkoprahového klubu Hopo a dále vytváří a upravuje metodiky a metodicky vede tým. Také má na starost praktikanty a stážisty. Podílí se na projektu inovace v sociálních službách.

Je ráda v přírodě, jezdí na výlety a to nejlépe do lesa, do hor a k jezerům. Nejraději má jezera vysoko v horách. Každý den cvičí jógu. Úplně nejradši má kávu a dobré jídlo. Ve volném čase se věnuje práci s mládeží v církevním prostředí - lektoruje vzdělávací aktivity pro pracovníky s mládeží.

zuzka@neposeda.org

Sociální pracovnice

Bc. Linda Scheuflerová

Linda vystudovala Univerzitu Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, obor Sociální práce a sociální politika. Letos zakončí navazující magisterské studium na Masarykově Univerzitě v Brně, obor Sociální práce – poradenství.
Její kariéra začala v DRUG-OUT Klubu z. s., kde se věnovala sociální práci v oblasti závislostí. Zde poprvé navázala kontakt s rodinami a prací s dětmi a zjistila, že má zájem dále pokračovat v poskytování pomoci zejména dětem. To se jí splnilo, když nastoupila do Centra pro náhradní rodinnou péči o. p. s., kde pracovala výhradně s dětmi, o které se jejich rodiče nemohou či nechtějí starat a získala cenné zkušenosti ze života rodin v sociálně vyloučených lokalitách.

Je pečlivá a pracovitá. Jejím koníčkem je soustavné vzdělávání, je držitelkou několika odborných certifikátů, díky kterým má výborný přehled o problematice sociální práce. Má přirozený talent na vyhledávání různých forem pomoci, ať už získávání financí pro domácnosti nebo orientaci ve všech vyhláškách a dávkách. Věděli jste, že v našem sociálním systému jich je na 80?
Je empatická, každého si ráda vyslechne a hledá způsoby, jak pomoci každému s ohledem na jeho individuální potřeby. Jejím cílem je, aby mohly děti vyrůstat v klidném harmonickém prostředí a mohly dospívat tak, jak si každé dítě zaslouží.

Ve volném čase má ráda procházky, přírodu, zajímá se o pokojové rostliny a skupinová cvičení, hlavně jógu.

linda@neposeda.org

Kontaktní pracovnice

Eva Kosařová

Eva studuje posledním rokem bakalářský program oboru Sociologie a sociální politika na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy.
Zajímá se o témata sociálního vyloučení a související problematiku práce s dětmi a mladými. Během studia pracovala jako dobrovolnice v několika organizacích, např. Lata, kde v roli mentora doprovázela děti a mladé dospělé od 14 do 24 let. Působila také v nízkoprahovém klubu Džagoda a Jahoda.

V Reset centru s klienty pracuje na klubu. Je kreativní a baví jí vymýšlet společné výlety a aktivity, které prohlubují vztahy na klubu a rozvíjejí klienty. Do těchto aktivizačních činností víc a víc prostupuje téma duševního zdraví, a tak spolu s kolegyněmi hledá způsoby, jak témata duševního zdraví a emoční inteligence otvírat s klienty zábavnou a atraktivní cestou.
Snaží se s klienty podporovat v tvorbě zdravých vztahů a uvědomování si vlastních hranic a kompetencí. Věří, že není malých problémů a také, že za každým problémem se skrývá i řešení. Spolu s celým týmem Resetu je tu pro každého, kdo prochází nejasnou situací. Ráda bude oporou a pomůže se v situaci zorientovat, protože na své obtíže by neměl být nikdo sám.

Ve volném čase ráda vaří, baví jí zkoušet nové recepty. Také si ráda zajde na dobrou kávu spolu s dobrou knížkou. Mimo sociologické knížky, má taky plnou knihovnu beletrie ve francouzštině. Pravidelně cvičí jógu, běhá a má ráda procházky v přírodě.

eva@neposeda.org

Kontaktní pracovnice

Bc. Vanesa Vondrová

Vanesu najdete hlavně při práci s dětmi v místním klubu. Soustředí se na podporu jejich samostatnosti a rozvoje vlastních kompetencí. Vanesa věří, že každé dítě má skrytý potenciál, který stojí za to objevit. Její práce spočívá v povzbuzování sebevědomí a posilování schopnosti dětí být nezávislými. Když se děti potýkají s problémy nebo jsou smutné, snaží se být jejich parťák a ukázat jim, že na tom není nic špatného.

Kromě mé práce s dětmi absolvovala studium sociologie a zapojila se do několika výzkumných projektů. Má přehled o sociologických výzkumech a technických dovednostech, které jí pomáhají v praxi. Prohloubila své znalosti díky kurzům, týkající se sebepoškozování u dětí, krizové intervence a sexuality. Nyní je v psychoterapeutickém výcviku s důrazem na systemický přístup a působí jako koterapeutka v terapeutických skupinách. Mimo práci má ráda pohyb ve formě plavání a potápění. Ve volném čase ráda vaří, objevuje nové recepty a těší se na každý moment strávený se zvířátky.

vanesa@neposeda.org

Terapeut - mladší děti

Mgr. Tomáš Majtán

Pracovní zkušenosti a kompetence k provádění psychoterapeutické práce:
Masarykova univerzita v Brně, Mgr. obor učitel estetické výchovy pro střední školy
Výcvik v Institutu pro Gestalt terapii; facilitátor růstových skupin, lektor KPP, vedoucí týmu SPP, práce se školními kolektivy v oblasti rizikových jevů, tvorba metodických programů ve spolupráci se školními psychology, na 2000 hodin přímé práce se školními kolektivy – Život bez závislostí; průvodce v lesní školce Prokopáček; vlastní praxe a spolupráce v projektu terapie.cz.

tomas@neposeda.org
Motto: „Co je sdělitelné, to je snesitelné.“

Kompetence a praxe
Jsem frekventant Psychoterapeutického výcviku IVGT s vlastní psychoterapeutickou praxí. Několik let jsem pracoval jako lektor primární všeobecné a selektivní prevence na základních a středních školách. Vedl jsem skupiny osobnostního rozvoje a mám za sebou také několik let jako průvodce v lesní školce.
Co vzkazujete těm, kteří potřebují psychoterapii a třeba se bojí nebo stydí:
Psychoterapie je možnost, jak v bezpečném prostředí lépe porozumět sobě (svému prožívání, myšlenkám i tělu) a pomáhá nalézt a aktivovat zdroje, které mohou vést k plnějšímu a spokojenějšímu životu. Výzkumy posledních let potvrzují pozitivní změny v mozku, které může terapie přinést.
A těm, kteří váhají nebo se z jakéhokoliv důvodu obávají, bych chtěl vzkázat:
„Ozvi se nám jakoukoliv formou, která je pro tebe přijatelná, zeptej se na cokoliv a společně najdeme odpověď na to, jestli je terapie to, co hledáš“.

Psycholožka

Mgr. Rút Jungwirthová

Mgr. Rút Jungwirthová
psycholožka, rodinná poradkyně, krizová interventka

Pracovní zkušenosti a kompetence k provádění psychoterapeutické práce:
Masarykova univerzita v Brně – obor Psychologie.Odborná poradkyně a průvodkyně při komunikaci dětí s rodiči v náročných rozvodových situacích v organizaci Area Fausta a Mikuláš, o. p. s.. Doprovázení a asistence dětí s PAS. Školní psycholog na ZŠ Okna a v komunitní škole v Litni. Psychologické poradenství pro školy, podílení se na vytváření koncepce fungování psychologa ve školách. Odborné stáže v Pedagogicko-psychologických poradnách. Absolventka akreditovaného kurzu Komplexní krizové intervence v Remediu. Odborné stáže v Psychologickém ústavu Akademie věd ČR. Vzdělávání se v přístupu Aplikované behaviorální analýzy a Santray metodě. Mimo jiné se angažuje v organizaci festivalu Povaleč, jehož smyslem je sbližovat lidi z různorodých skupin a umožňovat rozvoj různorodé a kvalitní kultury. Byla také součástí projektu Paměť národa.

rut@neposeda.org
Motto: „Nemůžeme se vrátit zpět a změnit začátek, ale můžeme znovu začít tam, kde jsme a změnit konec.“

Kompetence a praxe
Dlouhodobě se orientuji na práci s rodinami a dětmi, těžiště své práce vidím v individuálních konzultacích s dětmi, setkávání se s rodiči a zabývání se komplikovanými rodinnými situacemi. Mnoho zkušeností mi dala práce v terénu – poznávání různých rodinných situací mě vede k tomu, že právě v organizaci Neposeda budu mít prostor jak pro individuální práci s dětmi a dospívajícími, tak pro práci s rodinou, jako celkem. Ve volném čase se se věnuju organizaci a produkci akcí, např. Festival Povaleč.

Co vzkazujete těm, kteří potřebují psychologa a třeba se bojí, stydí nebo to nevědí:
„Někdy může být hodně náročné udělat první krok ke změně. A já jsem tu od toho, abys touhle cestou nemusel*a procházet sám*sama.“

Kontaktní pracovnice

Tereza Krýdová

Tereza je pracovník v sociálních službách.
Studovala Jabok a Evangelickou teologickou fakultu. Školy dochodila, nemá je ale završené absolutoriem a státnicemi. I když bez titulu tak ji škola dala dobré základy na kterých stavěla při své práci v NZDM na P14 a od roku 2018 přešla do týmu Neposedy a začala pracovat s Jakubem v NZDM Autobus.
Po rodičovské se do organizace vrátila právě do týmu Jakuba, a tedy do sociálně aktivizační služby.

Tereza je neobyčejně praktická a analytická. Dokáže si poradit téměř v každé situaci. Má grafické a prostorové cítění.
Nejvíce ji ve volném čase zaměstnává rodina, ale když si najde čas jen pro sebe, tak ráda vyrazí na fotbal, hraje hry nebo něco tvoří.

tereza@neposeda.org

Bez nich bychom nebyli

A poslední reklama pro  Právě Teď, o.p.s., (když nemáte adblock)

Kde centrum najdete

Adresa: Sokolovská 193, 190 00 Praha 9
Vchod z ulice Čihákova

Email: resetcentrum@neposeda.org

Máte otázky?
Žádný problém.

Vedoucí klubu

Mgr. Zuzanna Bedřichová, PhD.
zuzkab@neposeda.org

Psycholožka

Mgr. Rút Jungwirthová
rut@neposeda.org

Terapeut

Mgr. Tomáš Majtán
tomas@neposeda.org

Sociální pracovník pro rodiče

Bc. Jakub Vokurka
jakub@neposeda.org

Napište nám
Vyplňte formulář a naši kolegové se vám co nejdříve ozvou.

Zavřít formulář
Web je zabezpečen. Obsah vašeho formulář je v bezpečí.
Powered by
Objednejte se k nám
Vyplňte formulář a my se vám ozveme

Zavřít formulář
Web je zabezpečen. Obsah vašeho formulář je v bezpečí.
Powered by
Objednejte se k nám
Vyplňte formulář a naši kolegové se vám ozvou, podle informací, které jste uvedli. Z příznaků, prosíme, vyberte hlavní, které vnímáte. Děkujeme.

Zavřít formulář
Web je zabezpečen. Obsah vašeho formulář je v bezpečí.