Skip to main content

Reset Centrum

Komplexní centrum služeb pro rodiny, děti a dospívající

Centrum je otevřeno 5 dní v týdnu. Všechny služby jsou ZDARMA a zcela ANONYMNÍ.

Služby pro rodiče, kteří mají ekonomické, vztahové nebo rodičovské potíže.
Individuální i skupinové terapie pro děti a dospívající od 11 do 18 let, psychologické poradenství a konzultace.

Služby jsou poskytované registrovaným poskytovatelem sociálních služeb Neposeda, z.ú.

Líbí se vám, co děláme? Můžete nás podpořit!

Reset Centrum

Komplexní centrum služeb pro rodiny, děti a dospívající

Centrum je otevřeno 5 dní v týdnu. Všechny služby jsou ZDARMA a zcela ANONYMNÍ.

Najdete u nás klub a chill-out zonu pro děti 9-18 let.
Služby pro rodiče, kteří mají ekonomické, vztahové nebo rodičovské potíže.
Individuální i skupinové terapie pro děti a dospívající od 11 do 18 let, psychologické poradenství a konzultace.
Služby jsou poskytované registrovaným poskytovatelem sociálních služeb Neposeda, z.ú.

Líbí se vám, co děláme? Můžete nás podpořit!

Klub a chill out zóna

Klub je místem, kam může přijít kdokoli ve věku od 9 do 26 let. V klubu pracují profesionálové, kteří anonymně poskytují poradenství pro ty, kteří se se svými problémy nechtějí nebo nemohou svěřit rodičům nebo kamarádům.

V rámci klubu probíhá primární prevence duševního zdraví, díky které se mohou naučit zvládat stresové situace, pracovat se svými emocemi a předcházet vážnějším duševním obtížím.

Bez objednání pondělí, středa a pátek od 12:00 do 17:00

Kontaktovat klub

Pomoc rodičům

Jste rodiče a nevíte si rady s rodičovstvím?
Máte finanční, vztahové nebo citové potíže?
Potřebujete intenzivní pomoc nebo jen rychlou konzultaci?

Naši odborní pracovníci a pracovnice jsou vám k dispozici v jakékoli životní situaci.

Objednejte si konzultaci

Terapie

Individuální a skupinové

V současné době je možné se přihlásit na terapeutickou skupinu pro dospívající ve věku 15 – 18 let, která bude zahájena v dubnu. Vstupní konzultace pro zájemce do této skupiny jsou již otevřené.
Máme volné kapacity na psychologické poradenství.
Na individuální terapie nabíráme do pořadníku, čekací doba jsou cca 3 týdny.
Objednat na terapii

Podpůrná skupina

Jste rodič, který má dítě trpící psychickými obtížemi nebo závislostmi?
I v letošním roce pro vás připravujeme dobrovolnou podpůrnou skupinu pro rodiče.

Cílem je vytvořit přívětivý prostor, kde můžete bezpečně sdílet to, co chcete s dalšími rodiči v podobné situaci.
Start podpůrné skupiny plánujeme na březen/duben 2024.

Zájem o skupinu

Klub a chill-out

V prostorách centra je klub, kde mohou dospívající trávit bezpečně volný čas a najít si kamarády.
Prostory mají individuální pohodlnou místnost poskytující klidné soukromí pro dělání úkolů nebo prostě jen pro „bytí“. Jsou jim k dispozici hry a knihy. Klub také pravidelně pořádá výlety a interaktivní workshopy.

 • Bezpečné prostředí pro sdílení
 • Psychický odpočinek a prevence
 • Sportovní a volnočasové aktivity
 • Interaktivní workshopy a výlety
 • Prostor pro vzdělávání a učení

Bez objednání pondělí, středa a pátek od 12:00 do 17:00

Terapie pro dospívající

 • Zpracování náročných emocí
 • Úzkosti, strachy
 • Seberozvoj
 • Demotivace
 • Genderová identita
 • Sebepoškozování
 • Problémy se vztahy ve škole
 • Body shaming
 • Poruchy příjmu potravy
 • Těžkosti při navazování vztahů
 • Rodina
 • Trauma
 • Panické ataky a další.

Rozdělení do skupin

Terapeutická skupina 11 – 14 let:
– pondělí 15:30-17:00
– středa 15:00-16:30
Více informací

Terapeutická skupina 15 – 18 let:
– úterý 16:00 – 17:30
Více informací

Podpora rodičů

Naši odborníci vám anonymně pomohou v jakékoli nepříznivé situaci, ve které se nacházíte.

 • Finanční a materiální nouze
 • Bytová nouze
 • Zaměstnanost
 • Duševní obtíže
 • Nestabilní rodinná situace
 • Problémy se vztahy
 • Problémy s komunikací nebo s péčí o dítě

Multidisciplinární tým pro rodinu

Vedoucí klubu

Mgr. Zuzanna Zelenková Bedřichová, Ph.D.

Zuzanna vystudovala český jazyk a literaturu a literární komparatistiku na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze.

V rámci doktorského studia se Zuzka zaměřila na vzdělávání sociálně znevýhodněných dětí v češtině. Zajímá ji okolí a podmínky, v jakých dítě vyrůstá. Její vášní je fokus na komunikaci dětí.
Založila klub Mapa pro sociálně znevýhodněné děti na Palmovce.

V Neposedovi se věnuje kromě vedení služeb a týmu také inovacím v sociálních službách, zejména prevenci duševního zdraví v nízkoprahových klubech. Je v psychoterapeutickém výcviku ve směru biosyntéza.

zuzkab@neposeda.org

Vedoucí služby pro rodiny

Bc. Jakub Vokurka

Jakub pracuje v Neposedovi 10. let. Od vedení Nízkoprahového klubu Autobus se přesunul do Sociálně aktivizační služby pro rodiny.
Vystudoval Husitskou teologickou fakultu obor Sociální pedagogika. Dále absolvoval výcviky Krizové intervence a Motivačních rozhovorů. Práci v pomáhajících profesí se věnuje od mládí.

Jeho velkým koníčkem je sport a hlavně fotbal. Již 15 let spolupracuje ve své praxi s projektem Fotbal pro Rozvoj. Sport a vzdělávání považuje za velmi důležitý nástroj rozvoje dětí a mládeže.

Priority služby vidí komunitní spolupráci mezi jednotlivými programy organizace a multidisciplinárních týmech. Díky tomu může být pomoc a podpora pro rodiny komplexní.

jakub@neposeda.org

Sociální pracovnice, terapeutka - starší děti

Mgr. Romana Zikmundová

Mgr. Romana Zikmundová
terapeutka, starší děti

Romana vystudovala sociální patologii a prevenci a následně magisterskou sociální pedagogiku. V roce 2014 se zaměřila na hlubině a psychodynamicky orientovaný psychoterapeutický výcvik, kde má dokončenou sebezkušenostní a teoretickou část a nyní pokračuje v třetím supervizním pilíři. Kromě studia působila v dobrovolnické službě, kde získala praxi s autistickými dětmi a dále jako terapeutka a průvodce pro děti a rodiny v náročných životních situacích na Základní škole Antonína Čermáka, kde pracovala i jako vychovatelka. Dále působila v Psychiatrické nemocnici Bohnice jako praktikanta na letní stáži. Celoživotní otázka obecného zdraví, štěstí a pocitu, že každá událost v sobě nese semínko řešení, ji dovedla až na pole psychoterapií.

romana@neposeda.org

Romana se zaměřuje na mindfulness tréninky, zajímají ji témata týkající se neurověd a existenciálních námětů v psychoterapii. Naplňuje ji práce v týmu a k jejím životním hodnotám patří poctivost, přirozenosti a důvěra v možnosti měnit rigiditu v dynamiku. Ráda naslouchá příběhům každého klienta a stává se tak průvodcem na jejich cestě sebepoznání a změn. V neposlední řadě je vděčná za podporující zázemí, které ji vytvořila její rodina.

Ve svém volném čase se věnuje zejména sportu. Romana miluje kombinaci pohybu a hudby, skupinové lekce Lesmills se staly součástí náplně jejího života a sama je instruktorkou programu Bodystep. Věnuje se i jiným sportovním aktivitám např. sjezdu na lyžích, běžkování a rekreační turistice. Životní styl doplňuje informacemi o celostním zdraví, působení bylin a časem strávený v přírodě s dobrou kávou a přáteli. Protože se celý život k někomu vztahujeme, budování kvalitních vztahů na všech úrovních a vytváření možností dělat skutečně to, co nás dělá šťastnějšími, patří k důležitým bodům zkoumání jejího života. Věří, že kvalita vztahů a koncentrování se na aktivity, které v nás tvoří větší radost, se propisují do dalších oblastí, včetně pole zdraví a pocitu smyslu života.

Sociální pracovnice

Bc. Zuzana Potočková

Zuzka vystudovala sociální a pastorační práci na Evangelické teologické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Nyní pokračuje ve studiu zaměřeném na komunitní krizovou práci.

V Neposedovi se věnuje práci v terénu v rámci nízkoprahového klubu Hopo a dále vytváří a upravuje metodiky a metodicky vede tým. Také má na starost praktikanty a stážisty. Podílí se na projektu inovace v sociálních službách.

Je ráda v přírodě, jezdí na výlety a to nejlépe do lesa, do hor a k jezerům. Nejraději má jezera vysoko v horách. Každý den cvičí jógu. Úplně nejradši má kávu a dobré jídlo. Ve volném čase se věnuje práci s mládeží v církevním prostředí - lektoruje vzdělávací aktivity pro pracovníky s mládeží.

zuzka@neposeda.org

Sociální pracovnice

Bc. Linda Scheuflerová

Linda vystudovala Univerzitu Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, obor Sociální práce a sociální politika. Letos zakončí navazující magisterské studium na Masarykově Univerzitě v Brně, obor Sociální práce – poradenství.
Její kariéra začala v DRUG-OUT Klubu z. s., kde se věnovala sociální práci v oblasti závislostí. Zde poprvé navázala kontakt s rodinami a prací s dětmi a zjistila, že má zájem dále pokračovat v poskytování pomoci zejména dětem. To se jí splnilo, když nastoupila do Centra pro náhradní rodinnou péči o. p. s., kde pracovala výhradně s dětmi, o které se jejich rodiče nemohou či nechtějí starat a získala cenné zkušenosti ze života rodin v sociálně vyloučených lokalitách.

Je pečlivá a pracovitá. Jejím koníčkem je soustavné vzdělávání, je držitelkou několika odborných certifikátů, díky kterým má výborný přehled o problematice sociální práce. Má přirozený talent na vyhledávání různých forem pomoci, ať už získávání financí pro domácnosti nebo orientaci ve všech vyhláškách a dávkách. Věděli jste, že v našem sociálním systému jich je na 80?
Je empatická, každého si ráda vyslechne a hledá způsoby, jak pomoci každému s ohledem na jeho individuální potřeby. Jejím cílem je, aby mohly děti vyrůstat v klidném harmonickém prostředí a mohly dospívat tak, jak si každé dítě zaslouží.

Ve volném čase má ráda procházky, přírodu, zajímá se o pokojové rostliny a skupinová cvičení, hlavně jógu.

linda@neposeda.org

Kontaktní pracovnice

Eva Kosařová

Eva studuje posledním rokem bakalářský program oboru Sociologie a sociální politika na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy.
Zajímá se o témata sociálního vyloučení a související problematiku práce s dětmi a mladými. Během studia pracovala jako dobrovolnice v několika organizacích, např. Lata, kde v roli mentora doprovázela děti a mladé dospělé od 14 do 24 let. Působila také v nízkoprahovém klubu Džagoda a Jahoda.

V Reset centru s klienty pracuje na klubu. Je kreativní a baví jí vymýšlet společné výlety a aktivity, které prohlubují vztahy na klubu a rozvíjejí klienty. Do těchto aktivizačních činností víc a víc prostupuje téma duševního zdraví, a tak spolu s kolegyněmi hledá způsoby, jak témata duševního zdraví a emoční inteligence otvírat s klienty zábavnou a atraktivní cestou.
Snaží se s klienty podporovat v tvorbě zdravých vztahů a uvědomování si vlastních hranic a kompetencí. Věří, že není malých problémů a také, že za každým problémem se skrývá i řešení. Spolu s celým týmem Resetu je tu pro každého, kdo prochází nejasnou situací. Ráda bude oporou a pomůže se v situaci zorientovat, protože na své obtíže by neměl být nikdo sám.

Ve volném čase ráda vaří, baví jí zkoušet nové recepty. Také si ráda zajde na dobrou kávu spolu s dobrou knížkou. Mimo sociologické knížky, má taky plnou knihovnu beletrie ve francouzštině. Pravidelně cvičí jógu, běhá a má ráda procházky v přírodě.

eva@neposeda.org

Kontaktní pracovnice

Bc. Vanesa Vondrová

Vanesu najdete hlavně při práci s dětmi v místním klubu. Soustředí se na podporu jejich samostatnosti a rozvoje vlastních kompetencí. Vanesa věří, že každé dítě má skrytý potenciál, který stojí za to objevit. Její práce spočívá v povzbuzování sebevědomí a posilování schopnosti dětí být nezávislými. Když se děti potýkají s problémy nebo jsou smutné, snaží se být jejich parťák a ukázat jim, že na tom není nic špatného.

Kromě mé práce s dětmi absolvovala studium sociologie a zapojila se do několika výzkumných projektů. Má přehled o sociologických výzkumech a technických dovednostech, které jí pomáhají v praxi. Prohloubila své znalosti díky kurzům, týkající se sebepoškozování u dětí, krizové intervence a sexuality. Nyní je v psychoterapeutickém výcviku s důrazem na systemický přístup a působí jako koterapeutka v terapeutických skupinách. Mimo práci má ráda pohyb ve formě plavání a potápění. Ve volném čase ráda vaří, objevuje nové recepty a těší se na každý moment strávený se zvířátky.

vanesa@neposeda.org

Terapeut - mladší děti

Mgr. Tomáš Majtán

Pracovní zkušenosti a kompetence k provádění psychoterapeutické práce:
Masarykova univerzita v Brně, Mgr. obor učitel estetické výchovy pro střední školy
Výcvik v Institutu pro Gestalt terapii; facilitátor růstových skupin, lektor KPP, vedoucí týmu SPP, práce se školními kolektivy v oblasti rizikových jevů, tvorba metodických programů ve spolupráci se školními psychology, na 2000 hodin přímé práce se školními kolektivy – Život bez závislostí; průvodce v lesní školce Prokopáček; vlastní praxe a spolupráce v projektu terapie.cz.

tomas@neposeda.org
Motto: „Co je sdělitelné, to je snesitelné.“

Kompetence a praxe
Jsem frekventant Psychoterapeutického výcviku IVGT s vlastní psychoterapeutickou praxí. Několik let jsem pracoval jako lektor primární všeobecné a selektivní prevence na základních a středních školách. Vedl jsem skupiny osobnostního rozvoje a mám za sebou také několik let jako průvodce v lesní školce.
Co vzkazujete těm, kteří potřebují psychoterapii a třeba se bojí nebo stydí:
Psychoterapie je možnost, jak v bezpečném prostředí lépe porozumět sobě (svému prožívání, myšlenkám i tělu) a pomáhá nalézt a aktivovat zdroje, které mohou vést k plnějšímu a spokojenějšímu životu. Výzkumy posledních let potvrzují pozitivní změny v mozku, které může terapie přinést.
A těm, kteří váhají nebo se z jakéhokoliv důvodu obávají, bych chtěl vzkázat:
„Ozvi se nám jakoukoliv formou, která je pro tebe přijatelná, zeptej se na cokoliv a společně najdeme odpověď na to, jestli je terapie to, co hledáš“.

Psycholožka

Mgr. Rút Jungwirthová

Mgr. Rút Jungwirthová
psycholožka, rodinná poradkyně, krizová interventka

Pracovní zkušenosti a kompetence k provádění psychoterapeutické práce:
Masarykova univerzita v Brně – obor Psychologie.Odborná poradkyně a průvodkyně při komunikaci dětí s rodiči v náročných rozvodových situacích v organizaci Area Fausta a Mikuláš, o. p. s.. Doprovázení a asistence dětí s PAS. Školní psycholog na ZŠ Okna a v komunitní škole v Litni. Psychologické poradenství pro školy, podílení se na vytváření koncepce fungování psychologa ve školách. Odborné stáže v Pedagogicko-psychologických poradnách. Absolventka akreditovaného kurzu Komplexní krizové intervence v Remediu. Odborné stáže v Psychologickém ústavu Akademie věd ČR. Vzdělávání se v přístupu Aplikované behaviorální analýzy a Santray metodě. Mimo jiné se angažuje v organizaci festivalu Povaleč, jehož smyslem je sbližovat lidi z různorodých skupin a umožňovat rozvoj různorodé a kvalitní kultury. Byla také součástí projektu Paměť národa.

rut@neposeda.org
Motto: „Nemůžeme se vrátit zpět a změnit začátek, ale můžeme znovu začít tam, kde jsme a změnit konec.“

Kompetence a praxe
Dlouhodobě se orientuji na práci s rodinami a dětmi, těžiště své práce vidím v individuálních konzultacích s dětmi, setkávání se s rodiči a zabývání se komplikovanými rodinnými situacemi. Mnoho zkušeností mi dala práce v terénu – poznávání různých rodinných situací mě vede k tomu, že právě v organizaci Neposeda budu mít prostor jak pro individuální práci s dětmi a dospívajícími, tak pro práci s rodinou, jako celkem. Ve volném čase se se věnuju organizaci a produkci akcí, např. Festival Povaleč.

Co vzkazujete těm, kteří potřebují psychologa a třeba se bojí, stydí nebo to nevědí:
„Někdy může být hodně náročné udělat první krok ke změně. A já jsem tu od toho, abys touhle cestou nemusel*a procházet sám*sama.“

Kontaktní pracovnice

Tereza Krýdová

Tereza je pracovník v sociálních službách.
Studovala Jabok a Evangelickou teologickou fakultu. Školy dochodila, nemá je ale završené absolutoriem a státnicemi. I když bez titulu tak ji škola dala dobré základy na kterých stavěla při své práci v NZDM na P14 a od roku 2018 přešla do týmu Neposedy a začala pracovat s Jakubem v NZDM Autobus.
Po rodičovské se do organizace vrátila právě do týmu Jakuba, a tedy do sociálně aktivizační služby.

Tereza je neobyčejně praktická a analytická. Dokáže si poradit téměř v každé situaci. Má grafické a prostorové cítění.
Nejvíce ji ve volném čase zaměstnává rodina, ale když si najde čas jen pro sebe, tak ráda vyrazí na fotbal, hraje hry nebo něco tvoří.

tereza@neposeda.org

Bez nich bychom nebyli

Kde centrum najdete

Adresa: Sokolovská 193, 190 00 Praha 9
Vchod z ulice Čihákova

Email: resetcentrum@neposeda.org

Máte otázky?
Žádný problém.

Vedoucí klubu

Mgr. Zuzanna Bedřichová, PhD.
zuzkab@neposeda.org

Psycholožka

Mgr. Rút Jungwirthová
rut@neposeda.org

Terapeut

Mgr. Tomáš Majtán
tomas@neposeda.org

Sociální pracovník pro rodiče

Bc. Jakub Vokurka
jakub@neposeda.org

Napište nám
Vyplňte formulář a naši kolegové se vám co nejdříve ozvou.

Zavřít formulář
Web je zabezpečen. Obsah vašeho formulář je v bezpečí.
Powered by
Objednejte se k nám
Vyplňte formulář a my se vám ozveme

Zavřít formulář
Web je zabezpečen. Obsah vašeho formulář je v bezpečí.
Powered by
Objednejte se k nám
Vyplňte formulář a naši kolegové se vám ozvou, podle informací, které jste uvedli. Z příznaků, prosíme, vyberte hlavní, které vnímáte. Děkujeme.

Zavřít formulář
Web je zabezpečen. Obsah vašeho formulář je v bezpečí.
Zájem o podpůrnou skupinu
Zahájení podpůrné skupiny pro rodiče se nyní připravuje. O zahájení skupiny vás budeme informovat. Do té doby jsou vám k dispozici naši sociální pracovníci a další odborníci v centru.

Zavřít formulář
Web je zabezpečen. Obsah vašeho formulář je v bezpečí.
Powered by